Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při pohybu po trasách i mimo ně. Navíc bychom vás chtěli upozornit na zhoršený stav konstrukce mostků na turistické trase.

Lesy ČR