„V současné době bylo dokončeno odtěžování štěrkového lože a likvidace starých betonových patek sloupů pro trakční vedení,“ řekl ředitel Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Daniel Dunovský. Probíhá také sanace mostních objektů, kdy dochází k odkrytí konstrukcí, čištění a přípravě mostů na položení izolace.

„Zhotovitel po provedeném průzkumu konstatoval korozi a poškození izolace. Vyplývá z toho, že budeme v budoucnu sanaci mostů řešit komplexně,“ řekl dále ředitel Dopravního podniku. Podle jeho slov bude možné některé z mostů úplně snést, nejsou totiž potřeba. Některé z mostů však bude třeba sanovat ve větším rozsahu, než s jakým počítá projekt modernizace. V rámci projektu modernizace trati dojde k sanaci v takovém rozsahu, který prodlouží jejich životnost.

„Mosty budeme nuceni řešit v rámci samostatného projektu. Pracujeme proto na nové diagnostice mostních konstrukcí, kterou vyhodnotí mostní specialista,“ doplnil ještě Dunovský. Pro plynulé pokračování stavby byly zadány do výroby trolejové sloupy, výhybky spolu s dalším kolejovým zařízením. Průběžně probíhají výkopové práce pro uložení nové kabeláže.

„Důležitou součástí stavby je její koordinace s probíhající výstavbou dopravního terminálu v Litvínově,“ řekl Dunovský. „Podle dohody pracujeme na projektové přípravě zakrytí kolejového svršku v úseku dopravního terminálu,“ uzavřel.

Jiří Holý - strategie, rozvoj, komunikace, Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova