Stejnojmenný název nese nový projekt v jehož rámci se charitní pracovníci z Mostecka, Teplicka, Chomutovska a Žatecka  zúčastní v říjnu odborné exkurze u partnerů německého Červeného kříže Bautzen, místní skupiny Neukirch, v oblasti péče o seniory a práce s dětmi.

Současně společně naplánujeme dvacáté výročí tohoto partnerství, které oslavíme v příštím roce, a převezmeme od přátel i sbírku podpory pro naši službu Charitní šatník, kterou využívají zejména sociálně slabé rodiny, ale i jednotlivci z našeho regionu.

V listopadu se vydá delegace charitních pracovníků do Freibergu, kam jsme pozváni na oslavu 75 let Lidové solidarity Německa a 30 let regionálního svazu Freiberg. Slavnost se uskuteční v Hudebním divadle Středního Saska a v rámci jubilejního programu vyhodnotíme s našimi partnery i úspěšné třináctileté partnerství a naplánujeme další rok.

Ve Vesnickém muzeu v krušnohorském Gahlenz máme připraven pěkný naučný projekt pro české i německé děti na téma péče o životní prostředí a o životě včel, který bude zrealizován až to umožní současná kovidová omezení, platná v oblasti školství obou zemí.

Oslava dvaceti let mostecké charity s mezinárodní účastí, která se z důvodu pandemie nemohla uskutečnit v březnu, se v náhradním termínu plánuje na říjen. Zahájena bude slavnostní bohoslužbou v kostele sv. Václava a dalším programem v ZUŠ F.L. Gassmanna v Mostě. K letošnímu patnáctému výročí  partnerství s Muldentálským spolkem umění intarzie Sörnzig instalují naši  němečtí partneři ve škole výstavu intarzovaných obrazů a šperků. Potěšit se mají účastníci slavnosti a škola by toto tradiční umění z Krušnohoří chtěla zařadit i do své výuky.

Díky četným přeshraničním partnerstvím jsme získali mnoho odborných zkušeností, které jsou využívány ve prospěch charitní činnosti. Jsou to např. i zdravotnické služby, péče o seniory a sociální bydlení o které má být výhledově práce Oblastní charity Most rozšířena. Naše projekty jsou finančně podpořeny Česko-německým fondem budoucnosti.

Brigita Janovská