Tato akce je završením několikaletého úsilí o zajištění finančních prostředků na vybudování odpovídajících prostor pro výkon služby příslušníků Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje kraje a pro výkon státní správy v této lokalitě. Výstavba stanice bude mít tři etapy.

První etapou bylo odstranění stávajícího objektu stanice, která byla kolaudován v roce 1975, a sloužila tedy 45 let jako provizorní.

Druhou etapou je výstavba nového objektu stanice, což bude kompletně vybavená požární stanice typu C2-B-S s výjezdovými garážemi, stáním pro osobní auta, místností pro fyzickou přípravu, odpočinkovými místnostmi, místností CHTS, šatnami, sociálním zařízením, učebnou, kuchyní, místností pro DA, ČOV, kancelářemi, cvičnou věž, hřištěm a parkovištěm. Stanice bude předurčena pro olejové havárie a mimořádné události většího rozsahu, např. železniční havárie, zřícení objektu. Nad rámec platných předpisů bude vybavena technickým kontejnerem.

A konečně třetí etapou bude odstranění objektu mobilních buněk a nádvorní budovy a dokončení stavby včetně kolaudace.

Miroslav Rudolf – HZS Ústeckého kraje