Více jak rok lékaři, zdravotní sestry, ale i ostatní zaměstnanci ve zdravotnictví nesou na bedrech tíhu fyzické práce a psychického vypětí. Budoucí maséři ve zdravotnictví navrhli, že ušijí exponovaným zdravotníkům tzv. hot packy- nahřívací polštářky na unavené svaly. K hřejivým polštářkům  přidal domov mládeže této školy jako poděkování papírová srdce.

Přes třicet dárkových balíčků od Elišky Batalové a Lucie Uldrichové z 1.O, Anny Krandové z 2.O a vyučujících Mgr. Salačové, Mgr. Müllerové a Mgr. Alexové na konci dubna zástupci školy předali vrchní sestře plicního oddělení Bc. Naděždě Dohnalové. Při společném setkání škola poděkovala zdravotníkům za jejich dlouhodobé pracovní úsilí. Naopak, vrchní sestra Bc. Dohnalová vyjádřila pochvalu žákům a studentům zdravotnických oborů, kteří v rámci pracovní povinnosti, dobrovolné činnosti či odborné praxe pracovali na nejvíce vytížených zdravotnických pracovištích.

Soňa Valušková – SOŠ, VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most