„Včelí matka už klade novou generaci takzvaných krátkověkých včel. Včely nyní do úlů přinášejí pyl, sladinu a vodu a také zahřívají nový plod obzvláště večer, kdy teploty stále ještě klesají k nule,“ popsal aktuální stav včelař Jan Hájek, zaměstnanec Elektrárny Počerady, který se o včelstva ve svém volném čase stará.

Ačkoli se na první pohled může zdát, že se příroda dosud příliš neprobudila ze zimního spánku, potravy mají včely v okolí elektrárny dostatek. Při venkovních teplotách nad 10 °C včely pravidelně vylétají, aby v okolí úlu vyhledaly na pyl a nektar bohaté rostliny. Osazenstvo úlu touto dobou tvoří většinou takzvané dlouhověké včely, které žijí od konce léta do jara. Ty budou nyní postupně nahrazovány včelami krátkověkými, jejichž délka života je přibližně sedm týdnů. Pro vznik kvalitní generace těchto včel, musí včelí matky již nyní klást na plásty velké plochy včelího plodu. K tomu musí mít úlové včely pro budoucí generaci ještě dostatek zimních zásob medu od včelaře a pro výživu budoucích sester i dostatek pylu a vody.

Na loukách, okrajích lesů na rekultivacích lomů ČSA a Vršany se běžně nacházejí úly, které sem umístili regionální včelaři. Rekultivace jsou pro včely ideálním místem, v areálech elektráren a tepláren jsou zatím spíše vzácností. Postupně se ale dostávají i sem. Během jara by se včelí úly měly objevit také v blízkosti kladenské teplárny. (pim)