„Do programu Bezpečný podnik se počeradská elektrárna zapojila už na začátku nového milénia, ale po určité období byl přerušen. Opět jsme na něj navázali v roce 2019 a pokračujeme i po začlenění elektrárny do skupiny Sev.en Energy,“ vysvětlil Pavel Zahrádka, koordinátor BOZP v Elektrárně Počerady.

Aby se podnik mohl zapojit do programu, musí se nejprve detailně seznámit s příručkou Státního úřadu inspekce práce, která popisuje všechny sledované oblasti.

„Obsahuje veškeré podmínky, které musíme splnit, včetně absolvování auditů, jejichž výsledky posuzuje příslušný oblastní inspektorát práce. Jedenkrát za tři roky dochází ke kontrole plnění požadavků,“ doplnil Zahrádka. Inspektoři práce strávili v Počeradech tři týdny a prověřovali deset oblastí od dopravy, systém řízení, stavební činnosti, vyhrazená technická zařízení až po pracovní prostředí.

„Dotkli se v podstatě veškerých činností podléhajících legislativě BOZP,“ poznamenal koordinátor BOZP. Z každého auditu se zpracuje zpráva, zda firma plní předepsaná kritéria. „Dílčí protokoly už jsme obdrželi a potvrzují, že podmínky plníme. Definitivní rozhodnutí, zda osvědčení Bezpečný podnik získáme na další tříleté období, závisí na rozhodnutí Státního úřadu inspekce práce. To bychom měli znát zhruba do měsíce,“ uzavřel Pavel Zahrádka.

Program Bezpečný podnik vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí společně se Státním úřadem inspekce práce od roku 1996 zejména pro výrobní společnosti se sto a více zaměstnanci. Osvědčení se předává dvakrát ročně, ve druhé polovině května a října. (pim)