Litvínovská průmyslovka přijala bezmála sedmdesát přihlášek ke studiu. Lze tak potvrdit, že obory vzdělávání – tj. maturitní Strojírenství – konstrukce strojů, technologie obrábění i obory učební - Obráběč kovů a Strojní mechanik v Litvínově táhnou a dokázaly oslovit. Do prvních ročníků nastoupí celkem 43 žáků.

Škola má v prvním školním roce dvě třídy. Třída maturitní má celkem 21 žáků, třídu učebních oborů bude navštěvovat 22 žáků. Škola zajistí kvalitní teoretickou výuku i praxi v oboru. A to nejenom ve Strojírně Litvínov, kde bude probíhat praktická část výuky, ale v budoucnu také v dalších společnostech, které působí v oboru, v našem regionu. Tím bude zajištěna všeobecná připravenost žáků na uplatnění v moderních společnostech, napříč různými obory. Žáci přijdou do styku s nejmodernějšími technologiemi, obráběcími či počítačově programovanými CNC stroji. Žáky škola provede postupně procesy digitalizace, automatizace a vzájemnou komunikací mezi jednotlivými částmi výroby, což je souhrnně označováno pojmem Průmysl 4.0, neboli čtvrtou průmyslovou revolucí.

Během letních prázdnin došlo postupně k zakoupení potřebného vybavení a pomůcek, přístrojového vybavení a nářadí do dílen v areálu Strojírny a učeben v budově Centra bakalářských studií. Dovybaveno bylo také zázemí v podobě šaten, denních místností a učebny v dílnách. To vše tak, aby od září mohla být zahájen výuka nových oborů v Litvínově. Tu zajistí devítka pedagogů, z toho tři mistři odborného výcviku.

Na žáky čeká v prvních zářijových dnech pestrý program v podobě seznámení s novinkami ve výuce oproti základním školám. Na úvod je připraven adaptační kurz v areálu Kamencového jezera, připraveny jsou také tzv. třídnické dny. V polovině měsíce pak žáci nastoupí na své první praxe v dílnách v zázemí zřizovatele školy – spol. Strojírna v Litvínově. Během školního roku plánuje škola desítku exkurzí, návštěvu Strojírenského veletrhu v Brně, zapojení do projektů, lyžařský výcvik a další akce školy.

Michal Tarant - ředitel Střední průmyslové školy Litvínov