Model je v měřítku 1:200 a představuje tehdejší Oberleutensdorf, později Horní Litvínov, kolem roku 1715, kdy to byla prakticky obec s několika domy mezi kaskádovitě položenými šesti rybníky. Z Krušných hor tekl Divoký potok, dnes v podstatě kopírují jeho tok koleje rychlodráhy od stanice na Východě až k hotelovému domu, kde se do něj vléval náhon z Bílého potoka. Náhon začínal nad dnešní hospodou Bukový háj a přes Pilařský rybník, jediný, který zůstal, pokračoval kolem zámku k uvedenému soutoku. Zde také stávala socha sv. Jana Nepomuckého, kterou dnes najdete na nádvoří fary.

Právě pro dostatek vody, vodní sílu potoků a jelikož místní obyvatelé se zabývali hlavně pastevectvím, především ovcí, postavil zde Jan Josef hrabě Valdštejn roku 1715 na svou dobu jedinečnou manufakturu na výrobu sukna, která dosáhla evropského významu.

Největší z rybníků byl tam, kde je dnes náměstí, roku 1888 byl vypuštěn a místo upraveno na náměstí Josefa II. Voda a vlhko se tu držela stále, vlastně až dodnes, proto jsou všechny domy na jižní straně náměstí jsou postaveny na dřevěných pilotech.

Josef Pošta – Spolek přátel historie Litvínovska