Předcházela tomu ještě návštěva parku miniatur „Malé Krušnohoří“ ve městě Oederan, která nabídla zeměpisné zajímavosti spojené se zábavnými prvky a ve vesnickém muzeu děti mimo jiné předvedly nacvičený kulturní program a s německými kamarády si vyměnily vyrobené dárky. Projekt se obsahově týkal života včel a jejich vlivu na životní prostředí, tak české děti vyrobily včelky a v pěveckém vystoupení nechyběla „Včelka Mája“, jejíž refrén s námi zpívali i všichni němečtí hosté muzea, které paní ředitelka Beate Mühl k naší návštěvě pozvala.

Zajímal se též přítomný novinář z deníku Freie Presse a fotografování a velký potlesk sklidila koláž zeměkoule s růžemi v barvách obou našich zemí, kde si děti podávají ruce… V následující přednáškové, ukázkové a pracovní části se děti seznámily se zákonitostmi života ve včelstvu, prohlédly si včelí domek s jeho zajímavou výbavou, náčiním k výrobě medu i jeho různé druhy. Pak byla na řadě bylinná zahrada s odborným výkladem při němž jsme mohli sledovat květy i pod lupou.

Když bylo za asistence pracovníků muzea vyrobeno tzv. hmyzí obydlí, které jsme si mohli vzít domů a někde v přírodě jej umístit, odebrali jsme se v duchu tradice našich ekumenických kontaktů v závěru projektu do tamního kostela U Svatého Kříže, kde jsme za naše přeshraniční přátelství, trvající již šestnáct let, poděkovali a pro nový školní rok přijali boží požehnání.

V podvečer se domů do Mostu vracela dvacetičlenná skupina nadšených a v mnohém poučených dětí s doprovodem, které získaly i pěkné téma pro školní práci. Naše dlouholeté partnerství již přerostlo do pěkného neformálního přátelství vedoucího ke společné výměně zkušeností, podpoře kulturně- společenského života na obou stranách hranice a tím i přirozeně naplňujícího myšlenku evropské integrace. Projekt je finančně podpořen Česko-Německým fondem budoucnosti.

Brigita Janovská