Dětem zasvěceně vyprávěl o pěstování kávy, kterou si můžeme koupit s logem Fairtrade. Vyprávěl i o tom, že pěstování kávy je přesně to, co chtěl vždy v životě dělat a semínka kávy přirovnával k malým dětem, o něž se musíme dobře starat, aby vyrostla kvalitní úroda.

Bladimir pochází z jednoho ze čtyř indiánských kmenů v oblasti, které žijí vedle sebe naprosto v symbióze s přírodou. Ve čtyřiceti letech si zařídil svůj první pas a přiletěl do Evropy, kde během 10 dní vypráví svůj příběh nejen v České rpublice, ale také na Slovensku a v Rakousku. Musím přemýšlet o tom, jak umí pěstitel z hor v Kolumbii poutavě a s láskou vyprávět o své práci, soužití s ostatními lidmi a respektování přírody.

Libor Hubáček – učitel, ZŠ Václava Talicha v Mostě