„Už dva tři roky zpětně jsme v rámci grantu Podpora regionů zaregistrovali stoupající počet žádostí zaměřených na obnovu či úpravu letních i zimních tras pro turistiku či běžky. Proto jsme se rozhodli tuto oblast vyčlenit do samostatného grantového řízení. Obrovský zájem hned v prvním kole potvrzuje, že to byl krok správným směrem. Grant v sobě snoubí podporu zdravého pohybu a sportu, větší bezpečnosti turistů v regionech a zároveň ochranu životního prostředí, což jsou všechno prioritní oblasti, na které se zaměřujeme,“ uvedla ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

Variabilita žádostí v rámci nového grantu Nadace ČEZ určeného na úpravu, údržbu a rozvoj turistických a běžkařských tras v České republice byla obrovská. Například se jednalo o obnovu značení, úpravu cyklotrasy, výstavbu zastřešených odpočívadel, pořízení skútru pro běžecké stopy, prodloužení životnosti rolby či údržbu běžkařských tras. „Enormní zájem nás překvapil a hlavně potěšil. Během necelých 40 dnů došly desítky kvalitně zpracovaných žádostí z celé republiky. Nadace ČEZ se proto rozhodla původní alokovanou částku navýšit a v prvním kole podpořila hned 50 projektů v celkové hodnotě 19 milionů korun,“ dodala Michaela Ziková..

Nejvíce úspěšných projektů v prvním kolem grantu pochází z Krušných hor (celkem 9, z toho 7 v Ústeckém kraji), Krkonoše a Šumava (shodně po 7 projektech) se dělí o pomyslnou druhou příčku. Vysočina uspěla se čtyřmi žádostmi. Další schválené projekty jsou rozeseté jak po zbývajících horách, tak i po nížinách.

Konkrétně v Ústeckém kraji byly Nadací ČEZ celkovou částkou  4 236 404 Kč podpořeny projekty: MAS CÍNOVECKO (Zajištění provozu Krušnohorské magistrály 2023 – 2024);  Destinační agentury Krušné hory (Běžkařské tratě Krušné hory východ); TJ Lokomotivy Teplice (Úprava turistických a běžeckých stop Nové Město v Krušných horách); Horského spolku Adolfov (Nákup skútru pro úpravu běžeckých tratích na Adolfově); Horského klubu Lesná v Krušných horách (Údržba rolby a prodloužení její životnosti a účinnosti), Města Trmice (Turistická cesta Trmicemi až k Miladě); Krušnohorského klubu Osek (Krušnohorská bílá stopa - pořízení rolby), Klubu rybolovné techniky Bílina (Úprava turistických tras v rámci revitalizovaného území - Radovesická výsypka); Edukačního centra výchovy v Kostomlatech pod Milešovkou (Vytvoření nové turistické trasy s edukativními prvky mezi Bílinou, Kostomlaty p. M. a bývalou obcí Pohradice, navazující na stávající turistické trasy v rámci Českého středohoří) a Města Dubí (Obnova naučných stezek na Cínovci).

„Nový grant Nadace ČEZ jsme uvítali, neboť se jedná o podporu turismu, a tím i smysluplného trávení volného času návštěvníků nejen města Dubí, ale i okolních krušnohorských lokalit.  Zkusili jsme tedy podat žádost, která se týká obnovy informačních panelů naučných stezek Cínovecké rašeliniště a Přední Cínovec. V prvním případě budou obnoveny čtyři a ve druhém devět informačních panelů. U bývalé kaple na Předním Cínovci pak chceme ještě nainstalovat kryté posezení se stojanem na kola, které bude sloužit jako odpočinkové místo cyklistům i pěším turistům. Jsme rádi, že jsme u Nadace ČEZ uspěli,“ říká Jiří Kašpar, starosta Dubí.

Údržbu běžeckých tras v zimním období v úseku Moldava - Nové Město v Krušných horách - Cínovec - Komáří vížka si již od roku 2016 dává do svého plánu jako jeden z každoročních úkolů obecně prospěšná společnost MAS CÍNOVECKO. Jde o nejdelší souvislou udržovanou trasu ve středním Krušnohoří a tvoří tak významnou část Krušnohorské magistrály. „Pravidelnou a kvalitní úpravou tratí dochází k prostupnosti území a zvýšení atraktivity příhraničí, což má i pozitivní dopad na lokální ekonomiku sídel v Krušných horách. Udržované stopy pochopitelně využívají nejen místní běžkaři, ale i další milovníci zimních sportů z celého Ústeckého kraje a sousedního Německa. Pravidelná údržba celé trasy je rovněž preventivním opatřením vůči úrazovosti,“ kvituje schválení žádosti o grant Ladislava Hamrová, statutární ředitelka MAS CÍNOVECKO, o.p.s. Zmínila se i o tom, že tato krušnohorská trasa je také velmi oblíbená mezi obyvateli hlavního města. „Dá se říci, že je to pro ně nejbližší udržovaná horská trasa a z Prahy jsou u nás díky D8 za necelou hodinu. Přijedou ve čtyři odpoledne, nasadí si čelovku, dají si svých deset či patnáct kilometrů a zase jedou domů.“

V České republice je zhruba 44 tisíc kilometrů značených turistických a téměř 10 tisíc kilometrů běžkařských tras. Obce, spolky i neziskové organizace mohou prostřednictvím grantu Úprava turistických stezek a běžeckých stop Nadace ČEZ získat až půl milionu korun. První kolo příjmu žádostí proběhlo od 1. prosince 2023 do 7. ledna 2024, druhé plánuje Nadace ČEZ spustit během září 2024. Podrobné informace o podmínkách grantového řízení najdou zájemci na webu nadace (Vyhlašovaná grantová řízení | Nadace ČEZ (nadacecez.cz)).

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy