Až povyroste, tak se i s dalšími mladými jalovicemi přesune na jinou pastvinu, kde se bude v klidu pást a prožívat první roky svého života. Postupně se během jarních měsíců začnou rodit telata i ostatním kravám ze čtyřicetihlavého stáda.

V dubnu se ke stádu vrátí býk Bohouš, který vždy přes zimu odpočívá se svými syny v ohradě, vzdálený od svých krav. Nabírá síly na svůj jarní úkol. I příští rok zjara se přeci začnou rodit telata. Do koloběhu života bude letos zapojeno i jednadvacet jaloviček, které se narodily loni. „Ke stádu jsme pořídili nového mladého plemenného býčka, který se s jalovicemi bude pást. V příštím roce už budou rodit telata,“ prozradil ředitel Rekultivací Tomáš Šolar.

Od stáda krav se během několika měsíců oddělí i mladí, letos narození býčci. Ty nečeká pohodlný život a přesouvání z pastviny na pastvinu.

Jen co povyrostou, tak půjdou na porážku. Maso z býčků chovaných na našich rekultivacích patří k těm nejlepším. Rekultivované plochy v okolí lomu ČSA mají z hlediska výskytu škodlivin parametry orné půdy v bio kvalitě.

Nachází se v nich jen minimální množství nežádoucích stopových prvků, kterých je jinak půda ve městech plná. Býčci proto mají šanci spásat zeleň v nejvyšší kvalitě a také místní voda je bez zátěže. (ema)