O jazykový trénink se postarají pravidelná setkávání s německými kamarády z tamního dětského zařízení „Kunterbunt“ a z dětské sekce církevní obce, pro které již v předstihu vyrábějí drobné dárky, výkresy, a nacvičují kulturní vystoupení. U českých dětí ze sociálně slabých rodin jsou tyto výlety do pěkné horské přírody velmi oblíbené a motivující.

Zdroj: Radek Chmel

Pro letošní rok je po dvouleté nucené pauze připraven projekt s názvem „O životní prostředí pečujeme přeshraničně“, týkat se bude života včely medonosné i divokých včel a jejich vlivu na životní prostředí a proběhne v Německu 25. srpna. V rámci tohoto projektu navštíví děti i park miniatur „Malé Krušnohoří“ ve městě Oederan.

Krušnohorské tradice a prvky historického zemědělství byly předvedeny i účastníkům jubilejní akce ale vrcholem programu bylo odhalení bronzové makety celého areálu muzea, což je více, než 400 let stará hospodářská usedlost s někdejším poplužním dvorem, vše úžasně udržované. Areál má i vyvěšený vlastní životopis, začínající rokem 1600! Slavnost byla i ukázkou toho, že si muzea váží nejen místní občané a spolky, ale i instituce ze širšího okolí. Velmi zdařilou maketu dodaly Státní umělecké sbírky Drážďany a veliký dík byl vedení muzea vysloven např. i z oblasti školství za vyučování žáků základních i vyšších škol a zájmových kroužků o řezbářství, paličkování, tradicích a přírodě v nejširším pojetí.

I my jsme si rádi prohlédli četné expozice např. o pěstování a zpracování lnu, obilí, brambor, mléka, se zájmem zhlédli bylinnou zahradu a přihlíželi jak pracoval koňský žentour. 

Partnerům jsme blahopřáli, za vše poděkovali a předali dárek, který reprezentoval naši zemi i region. Naše projekty jsou finančně podpořeny Česko-Německým fondem budoucnosti.

Brigita Janovská