V Mostě je navíc již několik let podomní a pochůzkový prodej (s výjimkou prodeje charitativních předmětů) zakázán. Zákaz se týká celého města a platí po celých 24 hodin. Nenechte se proto ovlivnit žádnými podvodnými praktikami a nenechte na sebe vyvíjet nátlak. Pokud se s osobou, která vám bude chtít něco prodat či nabídnout nějakou službu ať doma či na ulici setkáte, upozorněte ji, že porušuje nařízení města a ihned volejte městskou policii na číslo 156, která dohlíží na dodržování tohoto zákazu. Ten, kdo jej porušuje, může dostat tučnou pokutu.

Zákaz podomního a pochůzkového prodeje upravuje nařízení č. 2/2019 Tržní řád ze dne 25. července 2019. Za jeho porušení hrozí podomním a pochůzkovým prodejcům pokuta až do výše 100 000 Kč. (sed)