Vážený pane primátore, vážená paní starostko, vážený pane starosto,
vzhledem k současné situaci, kdy je z nařízení vlády omezována, případně zastavována podnikatelská činnost, se řada firem a OSVČ dostává do tíživé situace z hlediska nedostatku pracovních sil, ale hlavně nemožnosti standardní činnosti. Tím se začíná nedostávat finančních prostředků k vypořádání závazků a nelze dnes predikovat, jak dlouho tento stav bude trvat.

HK ČR vyvíjí na centrální úrovni snahy o komplexní řešení, aby nedošlo k zániku firem, a to zejména ze segmentu malého a středního podnikání, což by mohlo mít i pro život měst a obcí fatální následky. Toto je v řešení na vládní úrovni a HK na svých webových stránkách o snahách a výsledcích informuje, ale pro situaci v regionu lze konat i na úrovni správy měst a obcí.

Žádám Vás proto o projednání pomoci podnikatelům v oblastech, které může samospráva
v rámci svých kompetencí učinit.

Jedná se např. o to, že město, nebo obec nebude jako pronajímatel obchodních a kancelářských budov přistupovat k restrikcím či penále a umožní nájemcům přinejmenším pozdější platby. V této návaznosti žádám města a obce, aby firmám umožnily snížení nebo odklad úhrady nájemného, popřípadě aby alespoň nezaplacený nájem nebyl důvodem k vypovězení smlouvy. Samozřejmě, se znalostí místních poměrů lze nalézt i další formy podpory podnikatelského prostředí.

Věřím, že pokud se tak již z vlastní iniciativy nestalo, náš podnět bude předmětem projednání ve vedení měst a obcí, aby škody, které nesporně vzniknou a zcela jistě budou značné, jsme společným úsilím minimalizovali.

Prosím o zpětnou informaci, abychom mohli informovat své členy a veřejnost.

S pozdravem

Rudolf Jung, předseda OHK Most