„Dlouhodobě investujeme do rozvoje celé skupiny ORLEN Unipetrol a modernizace vozového parku společnosti Unipetrol Doprava je nedílnou součástí těchto investic. Moderní lokomotivy Vectron nám pomáhají zvýšit objem přepravy a zároveň jsou hodnoceny velmi pozitivně z hlediska provozních nákladů. Jejich spotřeba energie je ve srovnání s dieselovými lokomotivami přibližně na poloviční úrovni, tím pádem je nižší i celková produkce emisí CO2, což zapadá do strategie skupiny ORLEN být do roku 2050 emisně neutrální,“ uvedl Tomasz Wiatrak, předseda představenstva skupiny ORLEN Unipetrol.

Unipetrol Doprava pokračuje v postupném rozšiřování přepravy a modernizací lokomotiv, když se rozhodla zakoupit další čtyři interoperabilní lokomotivy Siemens Vectron MS od společnosti Siemens Mobility. Po letošním převzetí první lokomotivy budou zbývající tři uvedeny do provozu v příštích třech letech. Nákup je součástí strategického investičního rozvoje, do kterého Unipetrol Doprava investovala od roku 2017 již stovky milionů korun.

„Realizujeme průběžnou plánovanou modernizaci našeho vozového parku. První lokomotivu Siemens Vectron MS jsme zařadili do naší flotily v říjnu 2017 a na jaře 2018 jsme k ní přidali další dvě. Od té doby ujely více jak 1 150 000 kilometrů a přepravily 2 300 000 tun materiálu a zboží. Pomohly nám tak zvýšit objem přepravených produktů a současně optimalizovat celkové náklady na údržbu vozového parku,“ říká Jaroslav Dvořák, jednatel společnosti Unipetrol Doprava.

V barvách Unipetrolu budou nové lokomotivy Vectron s výkonem 6400 kW a nejvyšší provozní rychlostí 160 km/h přepravovat především chemické produkty. Vectrony jsou schopné provozu nejen v České republice, ale také ve všech sousedních zemích – v Polsku, na Slovensku, v Německu i Rakousku. Velký důraz je kladen nejen na výkon, ale také na bezpečnost. Kromě národních vlakových zabezpečovačů příslušných zemí budou lokomotivy vybaveny rovněž moderním jednotným evropským vlakovým zabezpečovačem ETCS (European Train Control System), GSM-R a dálkovou diagnostikou.

„Vícesystémová varianta lokomotivy Vectron je perfektním řešením nejen pro osobní, ale i nákladní dopravu, jak potvrzuje společnost ORLEN Unipetrol, která vychází z několikaleté provozní zkušenosti. Díky vysokému výkonu je možné ji nasazovat na vozbu těžkých nákladních vlaků, ale zásadní výhodou je možnost jejího provozu na různých napěťových systémech, což šetří čas i náklady v rámci přeshraniční dopravy a zvyšuje tak konkurenceschopnost jejích provozovatelů,“ říká Roman Kokšal, generální ředitel Siemens Mobility Česká republika. „Díky průběžnému vývoji a optimalizaci této lokomotivní platformy má zákazník zároveň jistotu, že i v budoucnu bude tato lokomotiva svými parametry splňovat náročné požadavky našich zákazníků v oblasti přepravy osob i zboží.“

Společnost Siemens Mobility prodala již přes 1000 lokomotiv Vectron, které ujely více než 300 milionů kilometrů a jsou v současné chvíli schváleny pro provoz v Rakousku, Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Finsku, Německu, Maďarsku, Itálii, Nizozemí, Norsku, Polsku, Rumunsku, Srbsku, Slovensku, Švédsku, Švýcarsku, Turecku a Belgii.

Společnost Unipetrol Doprava patří mezi významné železniční dopravce v České republice a se smluvními partnery zajišťuje přepravu i do sousedních zemí. Na železničním trhu nabízí široké portfolio služeb. Kromě přepravy chemických produktů se zaměřuje také na spedici, pronájem železničních vozů, na opravárenské a čisticí služby a na konzultační činnost. Jejími zákazníky jsou nejen členové mezinárodní skupiny ORLEN, ale i nezávislé společnosti včetně významných železničních zasilatelů, zahraničních dopravců a chemických závodů bez vazby na holding.

Pavel Kaidl - mluvčí ORLEN Unipetrol