Gratulaci těmto nejlepším vyjádřili také hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller, který akci zaštiťoval, dále pak primátor Statutárního města Mostu Jan Paparega, starostka města Litvínova Kamila Bláhová a další.

Letos byl počtvrté předáván Dobrý list komory tzv. „Uznávaný tovaryš řemesla“, který převzali absolventi, kteří ukončili střední vzdělání výučním listem. V poměru 32:11, byly dobré listy rozděleny mezi absolventy oborů zakončených maturitní zkouškou a absolventy oborů zakončených výučním listem.

OHK Most spolu se střední školou, která držitele navrhuje, dobrým listem garantuje odborné znalosti a dovednosti oceněných a je připravena tyto absolventy vstupující na trh práce dále doporučit zaměstnavatelům. Záštitu převzal také prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

Roli generálního partnera se již tradičně zhostila akciová společnost INELSEV Group. Ostatní partneři: Statutární město Most, Severní energetická, a.s., Vršanská uhelná, a.s. v zastoupení personálního ředitele Petra Mrvíka a Úřad práce v Mostě za přítomnosti ředitelky  Veroniky Kubalové. Zahraničním partnerem byla, jako každý rok, IHK Chemnitz.

Rolí partnera pro Dobrý list komory tzv. „Uznávaný tovaryš řemesla“ se zhostila společnost s ručením omezeným BIS Czech, kterou zastupoval generální ředitel a jednatel Jan Šlapal.

I přes zvláštní opatření, kterým bylo zakrytí dýchacích cest rouškou a povinné odstupy mezi jednotlivými přítomnými, byla akce hodnocena pozitivně.

Jiřina Pečnerová - ředitelka úřadu OHK Most