Generálním partnerem pro letošní 15. ročník byla opět společnost Cheminvest. Hlavními partnery akciové společnosti Vršanská uhelná a Severní energetická. Akci také podporují statutární město Most a město Litvínov.

Hosty slavnostního zahájení byli radní Ústeckého kraje Jindra Zalabáková, místostarostka Litvínova Květuše Hellmichová, ředitelka ÚP v Mostě Veronika Kubalová, ředitel odboru zaměstnanosti krajské pobočky ÚP Jaroslav Kunc a jednatel odborné sekce vzdělávání při OHK Most Josef Švec.

Letošního ročníku se svými zástupci na jednotlivých stáncích zúčastnilo 12 škol nejen z našeho regionu. Na podzim komora ve spolupráci s úřadem práce opět zrealizuje veletrh středního vzdělávání Sokrates 1.

Veletrhy Sokrates jsou již dlouholetou tradicí a nedílnou součástí aktivit OHK Most. Cílem těchto veletrhů je seznámit širokou veřejnost, zvláště pak zájemce o studium, o možnostech vzdělávání. Zájemci o studium mohou tyto komorové veletrhy využít právě pro přímou komunikaci se zástupci vzdělávacích institucí.

Jiřina Pečnerová - ředitelka úřadu OHK Most