Kvůli krizi se mnoho lidí a organizací dostalo do situace, se kterou nikdy nepočítali. Zcela nepřipraveni se tak museli vypořádat s novou realitou. Potravinové banky hlásily nedostatek trvanlivých potravin, nemocniční personál se neúnavně staral o pacienty, dětské domovy a neziskové organizace se snažily zajistit dostatek ochranných pomůcek, které před krizí nepotřebovaly a nyní byly nezbytně nutné.

 „Ihned po začátku krize jsme přišli s mimořádnou pomocí. Potravinovým bankám jsme kromě každodenních darů neprodaných potravin zaváželi každý týden deset tisíc porcí jídla, abychom pomohli překlenout krizovou situaci. Pravidelně každý týden jsme také zaváželi čerstvé potraviny, ovoce, tyčinky a snacky do sedmi pražských nemocnic pro doktory, sanitáře či pomocný zdravotnický personál. Naše pomoc směřovala v nejtěžším čase vyhlášení karantény do izolovaných obcí Uničova a Litovle. Jsme rádi, že jsme mohli v době krize pomoci – celkově jsme rozdali 130 000 porcí jídla,“ popisuje Jiří Mareček, ředitel komunikace obchodů Albert.

Kromě materiální pomoci rozdělil Albert prostřednictvím svého nadačního fondu také dva miliony korun dětským domovům, výchovným ústavům a dalším neziskovým a příspěvkovým organizacím. „Již dlouhou řadu let podporuje Nadační fond desítky dětských domovů a organizací, které se starají o děti ze sociálně ohroženého prostředí. Viděli jsme, jak usilovně se snaží s nastalou situací vypořádat. Abychom jim ji ulehčili, rozhodli jsme se vypsat první a následně i druhé grantové řízení, ve kterých jsme rozdělili dva miliony korun,“ vysvětluje Petra Režná, programová manažerka Nadačního fondu Albert. Druhé kolo výzvy se zaměřovalo kromě pomoci dětem a rodinám také na organizace pečující seniory, handicapované či lidi bez domova, na které dopadla aktuální krize.

Pomoc i v běžných časech

Pomoc potřebným směřuje z obchodů Albert také v běžných časech. Kromě mimořádných darů v průběhu pandemie pokračovalo i pravidelné darování nespotřebovaného čerstvého a trvanlivého zboží potravinovým bankám. Tento rok již prodejny Albert darovaly 185 tun potravin.

Albert pomáhá prostřednictvím svého Nadačního fondu Albert pravidelně i dětem ze sociálně ohroženého prostředí. Ten od svého založení před jedenácti lety podpořil nebo proškolil se svým programem Zdravá 5 desítky tisíc dětí a zorganizoval množství projektů. Mezi jeho dlouhodobé aktivity patří Bertík pomáhá, Obchůdky s Albertem nebo Do Alberta na praxi.

PR tým Albert Česká republika