Daňové příjmy se za loňský rok zvýšily oproti schválenému rozpočtu o 6,75 milionu korun, když činily 35,63 milionu korun. Tvořily tak 63 procent celkových příjmů obce. Nedaňové příjmy se pak vzrostly oproti původnímu očekávání o téměř sedm procent na 8,39 milionu korun.

Na dotacích obec inkasovala čtyři miliony korun. „Vedle úhrady části nákladů na výkon veřejné správy jsme získali od krajského úřadu také příspěvek na úpravu ploch kolem hasičské zbrojnice či na nákup stejnokrojů pro dobrovolné hasiče. Od ministerstva práce a sociálních věcí jsme čerpali dotaci na mzdy asistentů prevence kriminality a domovníků,“ vyjmenoval obrnický starosta Stanislav Zaspal.

Rozpočet na letošní rok zastupitelé schválili jako schodkový s částkou 37,329 milionu korun na straně příjmů a 45,621 milionu korun na straně výdajů. Do jeho konečné podoby se promítnou postupně přijatá rozpočtová opatření. V pořadí třetí, které zastupitelé schválili v červnu, předpokládá růst příjmů na 45,28 milionu korun, výdaje by měly dosáhnout 50,47 milionu korun.

Rozpočet zahrnuje provozní příjmy a provozní výdaje na zabezpečení řádného chodu obce při zajišťování plnění všech zákonných povinností. Neobsahuje investiční záměry s výjimkou pořízení posilovacích a herních prvků a obnovu zeleně v sídlišti Nová výstavba a finanční spoluúčasti obce na vybudování zázemí pro technické služby. „Případné další akce investičního charakteru v příštím roce projednáme individuálně v zastupitelstvu, a to včetně návrhu na způsob jejich financování,“ upřesnil starosta.

Jan Foukal