Jedná se o obnovení rozsáhlé přeshraniční spolupráce v sociální, pedagogické i kulturní oblasti s řadou dlouholetých německých partnerů, týkající se všech charitních zařízení v Mostě, Janově, Oseku a Duchcově, přerušené vlivem epidemie.

Společně se v srpnu a v září chceme sejít v Mostě, poradit se jak pokračovat dále, ale také si připomenout významná partnerská výročí. V roce 2020 např.

30 let Lidové solidarity Freiberg, 20 let Oblastní charity Most, 15 let spolupráce s Muldentálským spolkem umění intarzie Sörnzig a v roce 2021 mj. 20 let úspěšných sociálních kontaktů s Německým červeným křížem Bautzen, 15 let kulturně-vzdělávacích projektů pro děti s Vesnickým muzeem německé krušnohorské obce Gahlenz a nechybí ani kontakty s partnerským městem Marienberg a tamní ZŠ Vévody Heinricha, které jsou letos třináctileté.

Hudební rámec tohoto slavnostního setkání převezme ZUŠ Floriana Leopolda Gassmanna a i této spolupráce si velmi vážíme.

Těšíme se na přátelská setkání a na novinky v našich institucích. Oblastní charita Most v tomto směru poinformuje o převzetí sociálního zařízení okamžité pomoci pro děti „Mosťáček“ do kterého již Teplárna slíbila nový nábytek, ukáže zrenovované interiéry komunitních dětských klubů Sovička a Rozmarýnek, ale i nově zakoupenou budovu v historických kasárnách v Mostě, která bude po rozsáhlé rekonstrukci sloužit sociálním účelům.    V doprovodném programu ukážeme naše město, v plánu je Oblastní muzeum s galerií a jezero Most. Projekt se uskuteční s podporou Česko-německého fondu budoucnosti.

Brigita Janovská