Hosté si u nás prohlédli oblastní muzeum, kde je přivítal jeho ředitel Michal Soukup a protože jsou z převážně zemědělských obcí, těšili se na výstavu „Hans Kudlich – osvoboditel sedláků“, která je opravdu velmi zaujala. Neméně ovšem i trvalé expozice Krušnohoří, Baronka Ulrika von Levetzow a Johann Wolfgang von Goethe a uznání a obdiv sklidilo i samotné muzeum. V delegaci přítomná ředitelka vesnického muzea v Krušnohoří prohlásila, že díky návštěvě v Mostě obohatí své přednášky o historii zemědělství, které pořádá pro školy, o život a dílo významné osobnosti z 19. století - Hanse Kudlicha.  

Ve městě byly zhlédnuty proměny historických kasáren, kde z jedné z největších budov, patřící již Charitě Most, má do dvou let vzniknout sociální bydlení pro seniory s veškerým komfortem, a přesunutý děkanský kostel a jezero Most vzbudily úžas. Město Most se těšilo jejich chvále, k čemuž přispěly i dobré služby hotelu Pohádka na Koňském vrchu. 

Po pěkně prožitém partnerském dni se s Českem loučili s úsměvem, ale jen na týden, protože příští víkend bude patřit Perucku. 

Brigita Janovská