Historická budova nádraží na Moldavě bude ve dnech 25. – 27. června hostit divadelní performanci, kterou připravuje tým zkušených umělců, a to přímo pro dané místo. Diváci budou moci při této příležitosti vstoupit do interiérů budovy, prozkoumat historii místa a sledovat, jak ožívají nejrůznější příběhy, které nádražím za jeho 150letou historii prošly.

Budova nádraží Moldava je nyní už mnoho let zavřená a prázdná. Speciální site specific performance s názvem Moldava – nekonečná stanice se odehraje během tří večerů, od pátku 25. do neděle 27. června od 20 hodin.

V pátek 25. června začne performance již v 19 hodin venku na místě ukončené trati, a to zvláštním happeningem pro obnovu přerušených kolejí mezi Českem a Německem.

Na konci války v roce 1945 nádraží ztratilo svůj punc přeshraniční stanice. Část kolejí na saské straně byla po válce demontována. V rámci „III. symbolické propojení Moldavské a Freiberské dráhy“ (akce v rámci Evropského roku železnice) zde umělci symbolicky znovu položí „koleje“, přímo pod hraničním mostem Moldava/Neurehefeld. Při akci promluví pamětnice, čestná občanka Teplic, Hana Truncová (97 let) a za saskou stranu koordinátor saské zájmové skupiny Freiberská dráha, jednatel Montanregionu Erzgebirge, Steve Ittershagen. Za projekt rekonstrukce nádraží pronese modlitbu farář z Altenbergu David Keller (za Moldavu a rozhodování tamních zastupitelů se Altenberští modlí každou neděli od letošních Svatodušních svátků).

Diváci se po happeningu u viaduktu mohou přesunout do budovy nádraží na hlavní část performance Moldava - nekonečná stanice. Budou se pohybovat uvnitř nádražní budovy jako v galerii.

Po uvedené tři večery tým performerů oživí a rozžije v budově nádraží historii Moldavy za pomoci instalací, hudby, textu, ale hlavně inscenovaných pohybových výstupů. Na projektu spolupracují i Němci, konkrétně současný dramatik Akin Emanuel Şipal. Němčina zde bude znít stejnou měrou jako čeština, tak jak tomu bylo i dříve.

Cílem projektu je připomenout význam i historickou hodnotu místa, oživit vztahy se sousedy českými i německými, rozmělnit hranice a podpořit znovuobnovení trati do Německa. „Chceme také obohatit kulturní dění v této oblasti a ukázat, že místo s tak silným geniem loci si zaslouží více pozornosti. Vzhledem k tomu, že v současnosti probíhá z české i německé

strany snaha o obnovení železniční trati do Freibergu, věříme, že projekt díky pozornosti médií i veřejnosti sehraje roli i v této otázce,“ uvádí autorka projektu, performerka, tanečnice a režisérka Veronika Vaculíková.

“Odkrývání a hojení historických traumat uměleckou imaginací je osvědčená a účinná metoda. Veronika Vaculíková a její spolupracovníci našli v krajině, na pomezí Česka a Německa symbolickou lokalitu nádraží, která v minulosti fungovala jako tranzitní prostor, propojující transportní uzel, místo obchodu či výroby. Moldava je místo hluboké paměti, z níž lze vyzvednout uměleckými prostředky příběhy, připomenout uťatou kontinuitu a v lepším případě přispět k jejímu navázání. Taková je funkce umění – skrze příběhy, emoce, citlivost a imaginaci přispět k léčení bolesti a připomínce či obnově hodnot,” doplňuje k projektu Jana Návratová, publicistka, kurátorka a kulturní manažerka.

Autorský tým získal grant od Ministerstva kultury a další podporu od několika partnerů. Zbytek financí vybírá pomocí crowdfundingové kampaně na portálu Donio.cz, kde zájemci mohou získat originální odměny a podpořit projekt. Sbírka probíhá zde: https://www.donio.cz/moldava

Autorkou konceptu je Veronika Vaculíková, performerka, tanečnice a režisérka na volné noze. Vystudovala katedru nonverbálního divadla na HAMU. Její tvorba je převážně autorská, zahrnuje jak divadelní produkce, tak film a performance. Za krátký taneční snímek Cycles získala ocenění na mezinárodních festivalech např. v New Yorku či Helsinkách. Učí na DAMU a v Budilově divadelní škole. Organizovala řadu festivalů, přehlídek a workshopů. Veroniky prodlouženou rukou je dramaturgyně Viktorie Knotková, jejíž stálá domovská scéna je v německém Theater Bremen. V projektu zastává též roli spojnice mezi Českem a Německem.

Realizační tým:
Koncept a režie - Veronika Vaculíková. Dramaturgie - Viktorie Knotková. Původní text - Akin Emanuel Sipal. Scéna - Dáda Němeček. Kostýmy - Alexandra Litavcová. Light design - Martin Špetlík. Hudba - Matouš Hekela. Produkce - Eva Roškaňuková a Gabriela Kolečková. Účinkující - Lukáš Borik, Anežka Hessová, Andrej Lyga, Vi Huyen Tran, Lukáš Šimon, Markéta Vacovská

Vstupné: základní vstupné: 220 Kč, senioři, studenti, děti 7 - 15 let: 150 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti): 550 Kč, děti do 6 let a ZTP: zdarma

Performace se koná za laskavé podpory těchto partnerů:

Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury, Česko-německý fond budoucnosti, Förderverein Pro Rehefeld e.V., Studio Citadela, obec Moldava, Nadační fond „Moldavská dráha / Teplický Semmering“. Více informací na facebookových stránkách projektu: https://fb.me/e/4jVojzIMb

Lucie Šplíchalová