„Žádost splňuje všechny náležitosti a je v souladu s posláním fondu. Tedy směřovat pomoc obyvatelům Mostu a blízkého okolí s cílem zkvalitnit jejich životní úroveň a rozvíjet jejich aktivity,“ vysvětlil rozhodnutí správní rady nadačního fondu její předseda Josef Zajíček.

Klub obdrží finanční dar 5 000 korun jako příspěvek na pořízení a osazení sítí za fotbalovými brankami ve svém areálu. „Vážíme se každé pomoci. Jako zapsaný spolek máme omezené finanční možnosti a vzhledem k rozsahu naší činnosti a velikosti areálu se máme co ohánět. Jsme rádi, že nadační fond jednoho z významných hráčů na trhu práce v regionu je k nám vstřícný,“ uvedl tajemník klubu Petr Černý.

Nadace podporuje aktivity zaměřené na tělovýchovu a sport, ochranu mládeže, vzdělání a zvyšování úrovně vzdělanosti, rozvoj vědy, výzkumu a vývoje, kulturu a ochranu kulturních a historických památek a tradic, rozvoj sociální a zdravotní péče a ochranu lidského zdraví, poskytování humanitární, sociální a jiné pomoci, ochranu zvířat a jejich zdraví, ochranu životního prostředí, komunální aktivity či projekty rozvoje občanské společnosti.

O finanční příspěvek z nadačního fondu si mohou požádat fyzické osoby i nekomerčně zaměřené právnické osoby. Formulář žádosti i podrobné informace zájemci najdou na webových stránkách mosteckého autodromu.

První příspěvek nadačního fondu po jeho založení na jaře letošního roku byl určený obyvatelům penzionů pro seniory a domů s pečovatelskou službou v Mostě. Získali 500 roušek a dezinfekční prostředky jako ochranu proti šíření koronaviru a nemoci covid-19.

Zapsaný spolek FK Baník Souš se zabývá sportovní přípravou dětí, mládeže a dospělých. Zajišťuje sportovní fotbalovou přípravu již více než 100 let. Spolek disponuje sportovním areálem, který zahrnuje tři travnaté plochy, osvětlené hřiště s umělým povrchem a administrativní budovu s tělocvičnou, rehabilitační linkou, šatnami, sociálním zařízením a klubovnou.

Podpořený sportovní areál využívají týmy mladší přípravky, starší přípravky, žáků, žen, mužů a staré gardy. Jedenáctka mužů v současné době působí v nejvyšší fotbalové soutěži v okrese Most (Divize B).

Jan Foukal – Autodrom Most