Pan Jiří z Domova pro seniory ve Wolkerově ulici v Mostě projevil zájem postavit sněhuláka. Co bychom pro radost pana Jiřího neudělali. Tak se naše tříčlenná parta hic, vyzbrojená koštětem, lopatou, vařečkou a snahou postavit sněhuláka, vypravila před domov seniorů a po neskutečném úsilí, udělat několik sněhových koulí, se dílo podařilo.

Nakonec jsme celí zmrzlí měly ze svého sněhuláka velkou radost i my sestřičky. Pan Jiří byl velmi spokojen. Tak jsme i v lednu splnili našemu seniorovi jeho přání. O sněhuláka se dělíme i s vámi.

Helena Houšková - kulturně výchovná pracovnice MSSS Most