Soutěžící byli rozděleni do dvou věkových kategorií a knihovna se jejich hlasy a hlásky naplnila po jedenácté hodině dopolední.

V příjemné, verši prosycené atmosféře předstoupilo před porotu celkem patnáct dívek a chlapců z prvního i druhého stupně. Porota složená ze čtyř vyučujících a paní ředitelky si vyslechla básně Jiřího Žáčka, Václava Čtvrtka, klasického K. J. Erbena, ale také současnějších básníků, jako je Petr Nikl nebo Michal Černík. K velkému překvapení dokonce zazněla i báseň Závěť Francoise Villona v podání dvou dívek z 6.B.

Všichni soutěžící předvedli skvělé výkony a paní učitelky češtiny s nadšením kvitovaly i vysoký počet uchazečů. Koutky porotců zůstávaly zdvižené po celou dobu soutěže a mladí recitátoři sklízeli jeden potlesk za druhým. Výkony výherkyň obou kategorií byli porotci naprosto uneseni: nejmladší Dominika Švandrlíková z 1. C svou čistou a rozmilou recitací všem rozjasnila den a Lucie Tourková ze 7. A, výherkyně druhé kategorie, vzala porotcům dech svým dramatickým procítěným přednesem básně Holá pohádka Petra Nikla.

Po vyhlašování se všichni rozcházeli s úsměvy na tváři a soutěžící s trofejemi či sladkými odměnami v dlaních. Za jejich skvělé výkony si je všichni rozhodně zasloužili.

Alena Lorenzová,
ředitelka školy