Obě společnosti se staly bronzovými partnery parku, za což jim, stejně jako všem dalším dárcům, patří velké poděkování.Výsadbu stromů v parku Střed v Mostě, která se symbolicky otevřela na den stromů 20. října loňského roku, podpořila celá řada dárců. Z toho čtyři dárci adoptovali celý strom za 15 tisíc korun. Menší dárci přispívali na všechny vybrané části stromů – listy, větve, kmen nebo kořeny. Největší zájem je mezi dárci o národní strom, tedy o lípu. „Každá koruna na obnovu zeleně v parku Střed v Mostě se počítá a jsem ráda, že se nám podařilo vybrat 150 tisíc korun. Obnova zeleného srdce tohoto severočeského města představuje jednu z našich hlavních aktivit. Naše nadace podporuje obnovy zahrad mateřských škol či aktivity spolků. Děkuji za nadaci všem lidem, kteří nám s nimi takto pomáhají,“ řekla ředitelka Nadace Proměny Karla Komárka Petra Lepková Melingerová. Možnost pomoct rozpumpovat zelené srdce Mostu je stále otevřená. Připojte se ke stávajícím dárcům a podpořte výsadbu vybraného listnáče na: http://srdcemostu.cz. Odbornou a finanční podporu na obnovu parku Střed poskytuje Nadace Proměny Karla Komárka. (sed)