Již čtyři roky probíhá intenzivní úzká spolupráce mezi saskými a českými obcemi a dalšími regionálními institucemi, jejímž cílem je znovu propojit města Freiberg, Most a Teplice po historické Moldavské dráze. O dostavbě chybějícího úseku Holzhau – Moldava se hovoří již více než 30 let. Díky intenzivní spolupráci obou stran se podařilo záměr posunout historicky nejblíže k cíli.

Počátkem příštího roku bude saský ministr dopravy prezentovat v Teplicích studii proveditelnosti dostavby této unikátní krušnohorské železnice. Zástupce primátora města Freiberg Steve Ittershagen prezentoval intenzivní práce na údržbě historických nádražních budov ve Freibergu, Muldě a Holzhau. Na české straně se zatím připravuje pouze rekonstrukce nádraží v Teplicích z programu Brownfield. Na konci letních prázdnin však začal vznikat koncept péče také o další historické budovy na české straně. Jako pilotní projekt byl při jednání diskutován záměr rekonstrukce historického nádraží Louka u Litvínova.

Louka u Litvínova je křižovatkou Moldavské dráhy s návazností na Teplice a právě obnovovanou „Kozí dráhu“, která propojuje Most a Litvínov s tratí Teplice (Lesní brána) – Krupka – Telnice – Jílové – Děčín. Obě tyto trati spojují významné historické, přírodní a rekreační cíle Ústeckého kraje, včetně památek zapsaných na Seznam světového dědictví (UNESCO). Předpokladem spuštění pilotního projektu je převod budovy historického nádraží Louka u Litvínova z majetku ČR - Správy železnic do majetku Ústeckého kraje. Hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller o převod ministerstva dopravy a financí již oficiálně požádal. Ústecký kraj má o budovu zájem pro víceúčelové využití v oblasti kultury a cestovního ruchu pro účely Oblastního muzea a galerie v Mostě.

Jak uvedl náměstek hejtmana Jiří Řehák, Ústecký kraj považuje výše uvedenou iniciativu za perspektivní a významnou, avšak aktuálně nemá možnost vyčlenit prostředky na nákup budovy, proto předpokladem její záchrany a využití je bezúplatný převod na Ústecký kraj. Vlastní rekonstrukce by pak proběhla z evropských prostředků. Z oživení nádražní budovy a historické železniční trati bude Ústecký kraj do budoucna jednoznačně profitovat. Účastníky pracovního jednání byli Helena Veverková, Petra Konečná, Andrea Langhammerová, Marie Svačinová, Kamila Bláhová, Eva Kardová, Steve Ittershagen, Jan Setvák, Petr Fišer, Jiří Řehák a Michal Soukup.

Jan Setvák