„Projekt nazvaný Zpřístupnění dna lomu ČSA odstartoval závěrečné sanační práce, které budou následně pokračovat navážením hmot pro  překrytí uhelné sloje,“ vysvětlil Milan Daneš, hlavní inženýr Severní energetické. Práce se zde rozběhly letos na jaře, celkem bude nutné odtěžit a přepravit asi 220 tisíc m3 hmot, aby mohla být přístupová komunikace vybudována.

Nová cesta od Albrechtické výsypky až na dno lomu měří přibližně 1 300 metrů s převýšením 160 metrů. Při výstavbě je potřeba nejprve stabilizovat podložku směsnými pojivy, aby se mohly následně navážet další konstrukční vrstvy nové komunikace, které dosáhnou výšky zhruba půl metru. Díky tomuto postupu vydrží komunikace několik let. Práce na zpřístupnění dna lomu ČSA by měly být hotové do konce září.

„Po dokončení plynule navážou další sanační práce zaměřené na překrytí a utěsnění uhelné sloje. V první fázi to znamená převézt zhruba milion kubíků hmot po nově vybudované komunikaci do prostoru překrytí sloje v závěrných bočních svazích lomu ČSA a následně tři miliony kubíků hmot v dalších letech,“ doplnil hlavní inženýr.

Projekt realizuje společnost Rekultivace Ústí nad Labem a je financován z rezervy na sanace a rekultivace, kterou si ze zákona musí vytvářet každá těžební společnost, která provádí hornickou činnost. (luk)