Studenti, v rámci hodin občanské výchovy a za podpory projektu Nové postupy při vzdělávání chanovských žáků, navštívili muzeum v Chomutově a prostřednictvím interaktivních a zážitkových prohlídek se seznámili s expozicí Pravěku a Železnice na Chomutovsku. Pracovní listy a jiné informační materiály si studenti odnesli domů.

Karolína Kopáčková