„Jsme už bezmála 40 let nedílnou součástí města a regionu, k nimž se hrdě hlásíme. Snažíme se být zároveň co nejvíce prospěšní, v minulosti jsme finančně podpořili různé charitativní organizace. V tom budeme pokračovat, založením nadačního fondu chceme nyní i umožnit vytvoření ideálních podmínek pro všestranné vyžití místních obyvatel,“ uvedla obchodní a marketingová ředitelka autodromu Jana Svobodová.

O finanční příspěvek z nadačního fondu si mohou požádat fyzické osoby i nekomerčně zaměřené právnické osoby. „Formulář žádosti i podrobné informace zájemci najdou na webových stránkách mosteckého autodromu. Je třeba jej vyplnit a kliknutím odeslat. Vše se vyřizuje výhradně elektronicky,“ upřesnila Svobodová.

Nadace podpoří žádosti zaměřené na podporu tělovýchovy a sportovních aktivit, podporu ochrany mládeže, vzdělání a zvyšování úrovně vzdělanosti, podporu rozvoje vědy, výzkumu a vývoje, podporu kultury a ochrany kulturních a historických památek a tradic, podporu rozvoje sociální a zdravotní péče a ochrany lidského zdraví, poskytování humanitární, sociální a jiné pomoci, podporu ochrany zvířat a jejich zdraví, podporu ochrany životního prostředí či podporu komunálních aktivit a projektů rozvoje občanské společnosti.

O výběru žádostí a výši jejich podpory rozhodne správní rada nadace v čele s předsedou představenstva společnosti Autodrom Most Josefem Zajíčkem. V prvním kole si lidé, firmy a organizace rozdělí celkem 100 tisíc korun.

Jan Foukal, Autodrom Most