Vzhledem k tomu také došlo ke změna v autobusové dopravě na lince číslo 525. Spoje z a do zastávky Braňany -  závod využívají zastávku před poštou.

Zastávky Mariánské Radčice – požární zbrojnice a Mariánské Radčice – otočka obsluhují pouze spoje končící nebo začínající v zastávce Mariánské Radčice – otočka.

Obecní úřad Mariánské Radčice