Záměr města svým charakterem zcela naplňuje podmínky připravované výzvy a zároveň by měl být jedním z největších projektů realizovaných v rámci této výzvy. Ta má být vyhlášena na konci ledna 2023.

„Vzhledem k výborné technické připravenosti budeme moci v co nejkratším možném termínu podat žádost o dotaci a následně zahájit samotnou realizaci plánovaného projektu. Velmi si ceníme vstřícného přístupu Ministerstva pro místní rozvoj a jeho fundovaných a vstřícných zástupců,“ uvedla uvolněná členka Rady města Mostu Jana Falterová Zudová, která se za město účastnila jednání.

Statutární město Most