„Souhlasíme s úlevami pro živnostníky, ale nesouhlasíme s vládním záměrem vyplatit podporu pro podnikatele postižené opatřeními proti koronaviru z peněz z měst a krajů, a ne ze státního rozpočtu. To je podle mého názoru chybný a nepřijatelný způsob, který nebyl na úrovni měst a krajů ze strany Vlády ČR nijak komunikován. Právě u daních z příjmu očekáváme kvůli vládním daňovým úlevám pokles minimálně o 20 procent. V případě Mostu přijdeme nejméně 100 milionů Kč. Svaz měst a obcí má se svým protestem naši plnou podporu,“ uvedl primátor města Mostu Jan Paparega.

O dopadech zákona o kompenzačním bonusu, který bude mít zásadní, a bohužel negativní, dopad na financování všech obcí, měst i krajů, budou rozhodovat dnes v poslanecké sněmovně.

Klára Vydrová - mluvčí magistrátu města Mostu