Meteorologická stanice na vnitřní výsypce lomu ČSA dodává meteorologům několik přesných údajů. Kromě teploty, rychlosti a směru větru, denních, měsíčních a ročních srážek, barometrického tlaku, solární radiace a UV indexu zaznamenává stanice také údaj velmi důležitý pro budoucí postup rekultivací. Umístěna je v blízkosti vodní nádrže Marcela a zaznamenává výpar z vodní plochy. „Díky tomuto měření můžeme odhadnout budoucí výpar z jezera ČSA. Tyto údaje mohou být zásadní při stanovení postupu zaplavování zbytkové jámy po ukončení těžby,“ uvedla mluvčí skupiny Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová.

Data z meteostanice budou pravidelně zpracovávána a vyhodnocována VÚHU v rámci monitoringu lomu ČSA. „Z dat meteostanice, která je první na území změněném těžbou v Mostecké uhelné pánvi, můžeme dlouhodobým měřením a vyhodnocováním sledovat změnu klimatu podle toho, jak se bude rekultivace vyvíjet. Další meteostanice je umístěna u Arboreta tak, aby byly pokryty klimatologicky odlišné oblasti úpatí Krušných hor a srážkového stínu centrální části pánve. U meteostanic je důležité dlouhodobé měření. Data z této meteostanice budou cenná také pro vědce. Jejich jedinečnost je dána právě umístěním stanice na vnitřní výsypce,“ doplnila Ingrid Jarošová, vedoucí oddělení rekultivací ČSA. Součástí meteostanice je i snímač půdní teploty a půdní vlhkosti.  

Gabriela Sáričková Benešová, mluvčí skupiny Sev.en Energy