"Kamerový bod na budově Czech Coal nám umožní monitorovat lokalitu před bytovým domem
K. H. Borovského, částečně přilehlý park a Rudolickou ulici. Kameru bude také možné využít k monitorování přednádražních prostor. Lokality nádraží a blok 518 nám vycházely v průzkumech pocitu bezpečí jako místa, kde mají občané nízký pocit bezpečí,“ uvedl ředitel městské policie Jaroslav Hrvol.  

Kamerové body na blocích 562 a 563 v ul. K. J. Erbena budou monitorovat prostranství v okolí domů, parkoviště, kontejnerová stání a okolí komplexu Krym. Městská policie vybírá lokality, do kterých kamery umístí, na základě přestupkové mapy, ve spolupráci s Policií ČR, ale také ve spolupráci s občany prostřednictvím průzkumu pocitu bezpečí a pocitové mapy. 

Na financování nových kamer se městské policii podařilo získat dotaci z Programu prevence kriminality na místní úrovni 2020 Ministerstva vnitra. Celkové náklady projektu „Most – rozšíření MKDS do deprivovaných a sociálně vyloučených lokalit 2020“ činily 450 000 Kč, z toho 405 00 Kč dotace. Důležitou součástí projektu, vedoucí k vytvoření tzv. „bezpečných zón“ a využití kamerového systému jako prostředku situační prevence kriminality, je informace pro občany o skutečnosti, že je lokalita monitorována kamerovým systémem se záznamem a záznamy využívá policie. Informace jsou umístěny na cedulích při vstupu do lokality a u kontejnerových stání.

Díky městskému kamerovému  dohledovému systému je možné monitorovat dění v lokalitě, odhalit pachatele a zajistit důkazní materiál pro Policii ČR nejčastěji v případě vandalismu, krádeží, poškození vozidel, výtržnictví, sprejerství, i různých násilných trestných činů, napadení apod. Kamerový systém také umožňuje najít a monitorovat pohyb podezřelých osob a zvyšuje pravděpodobnost jejich dopadení.

Operační středisko městské policie v Mostě prošlo v letošním roce kompletní rekonstrukcí a má novou zobrazovací stěnu z LCD panelů s kvalitnějším rozlišením a novými funkcemi. V listopadu byl také modernizován hardware a software pro městský kamerový systém Geutebrück, který nabízí pokročilejší řešení pro analýzu a správu obrazu. Městská policie má v současné době 88 kamerových bodů. Od roku 2014 jich přibylo 28, a to zejména v sociálně vyloučených lokalitách nebo v městských parcích. 

Projekt Most – rozšíření MKDS do deprivovaných a sociálně vyloučených lokalit 2020 byl podpořen Ministerstvem vnitra z Programu prevence kriminality na místní úrovni 2020.

Veronika Loucká