Oddávacími dny byly určeny:

L e d e n  - 22. 1.

Ú n o r  - 12. 2.

B ř e z e n  - 12. 3.

D u b e n  - 2. 4. a 30. 4.

K v ě t e n  - 14. 5. a 28. 5.

Č e r v e n  -  4. 6., 11. 6. a 25. 6.

Č e r v e n e c  - 9. 7., 16. 7., 22. 7. a 30. 7.

S r p e n  - 6. 8., 13. 8., 20. 8. a 27. 8.

Z á ř í  - 3. 9. a 17. 9.

Ř í j e n  - 22. 10.

L i s t o p a d  - 5. 11. a 12. 11.

P r o s i n e c  - 10. 12.

Statutární město Most