Díky tomuto daru nemusí být nikterak omezena péče a poskytované sociální služby pro 19 organizací, které zajišťují sociální či zdravotní služby osobám se zdravotním postižením či seniorům v rámci koordinační skupiny č. 1 komunitního plánu města Mostu.

Asi nejvýznamnější je tato materiální pomoc pro menší poskytovatele služeb, kteří mají v této náročné době situaci o to těžší, protože provozují především klubovou a aktivizační činnost, pečovatelskou službu, či rehabilitaci uživatelů služeb, nečerpají národní zdroje pro sanaci zvýšených nákladů a v rozpočtu tedy neměly ani vyčleněnou částku na desinfekční a ochranné prostředky, které nyní ve velké míře potřebují. Jde o praktický efekt a důkaz funkčních procesů komunitního plánování, kde je vedle strategického plánování a realizace služeb pro občany města Mostu schopna skupina 19 poskytovatelů si vzájemně pomáhat i v situacích, kdy je to skutečně v praxi třeba. Mezi těmi, co pomoc obdrží jsou na straně jedné malé společnosti, jako je např. KRUH POMOCI, o. p. s., AMA-SOP, na straně druhé také např. Hospic, HEWER či Sestřičky, s. r. o.

„Díky výrobě dezinfekce v Unipetrol výzkumně vzdělávacím centru jsme společně s hasiči skupiny Unipetrol a Nadací Unipetrol rozvezli školám, úřadům, nemocnicím a dalším institucím v Praze, Ústeckém a Středočeském kraji již 34 637 litrů tekutiny. Z toho jsme aktuálně předali tisíc litrů městu Most, které je bude distribuovat 19 lokálním neziskovým organizacím. Tuto akci zorganizovalo Konto našeho srdce litvínovských hokejistů společně s partnery, kteří dodali roušky a dezinfekční gely,“ uvádí Katarzyna Woś, místopředsedkyně představenstva skupiny Unipetrol a předsedkyně správní rady Nadace Unipetrol.

„Je důležité, že jsou lidé ochotní si vzájemně pomáhat a pomáhají tam, kde je potřebují. Děkuji všem, kteří se do této pomoci zapojili, ať už se jedná o firmy, pracovníky magistrátu nebo příspěvkových organizací města. Vážíme si každé nabídky pomoci, kterou v této nelehké situaci obdržíme,“ říká primátor města Mostu Jan Paparega.

Klára Vydrová – tisková mluvčí města Mostu