„Chceme, aby naše zařízení byla dobře vybavena respirátory a připravena tak na další rozvolňování a rozšiřování výuky. Proto jsme školám a školkám, které projevily zájem, předaly ochranné pomůcky, jež jsme získali od dárců, kterým za ně děkujeme. Respirátory budou sloužit personálu těchto škol,“ doplnila náměstkyně Markéta Stará. Dva tisíce respirátorů jsou určeny do tří mateřských a tří základních škol.

Alena Sedláčková - magistrát města Mostu