V současné době proto město Most zpracovává žádost o přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí na nákup kompostérů.

Uzávěrka podání žádosti je 30. července a následně proběhne hodnocení přijatých žádostí na Státním fondu životního prostředí.

Klára Vydrová - mluvčí magistrátu města Mostu