S registrací a následnou rezervací termínu očkování vám rády pomohou sociální pracovnice Městského úřadu Litvínov. Pracovnice jsou dostupné na tel. č. 476 767 947 nebo 777 797 166.

Pokud byste trvali na osobním jednání, je možné navštívit odbor sociálních věcí a školství Městského úřadu Litvínov v Tržní ulici čp. 2042, první patro, kancelář č. 207.

V případě, že jste imobilní, kontaktujte, prosím, svého praktického lékaře. K zajištění větší dostupnosti očkování proti nemoci Covid-19 zřídilo město Litvínov za významné pomoci Podkrušnohorské nemocnice následné péče očkovací místo přímo v Litvínově a to na Krušnohorské poliklinice s.r.o., Žižkova čp 151.

Město Litvínov