Za poslední tři roky, které ovlivnila pandemie koronaviru i náročná ekonomická situace, se pak podpora v kraji vyšplhala na téměř 2,5 milionu korun.

Třiadvacátý ročník oblíbeného charitativního programu proběhl na podzim a tradičně propojil místní komunity. „Těší nás, že i v náročné době lidé s nadšením rozhodovali o projektech z jejich blízkého okolí. Bertíci přináší skvělou příležitost, jak se může veřejnost seznámit s činností i konkrétními příběhy organizací v regionu,“ řekla Alena Paldusová, manažerka Nadačního fondu Albert.

„Zákazníci obchodů Albert, kterým patří velké poděkování, podpořili v Ústeckém kraji projekty zaměřené na mentální zdraví a rozvoj dětí ze sociálně složitého prostředí či aktivity směřující ke smysluplnému trávení volného času, jako jsou letní tábory nebo sportování,“ doplnila.

Slavnostní setkání u příležitosti ocenění vítězných organizací hostil Krajský úřad Ústeckého kraje. „Velmi si vážím práce všech nadací, ale pokud je navíc jejich podpora zaměřená na děti, a to děti sociálně znevýhodněné, je mi to obzvlášť blízké a v našem kraji velmi potřebné. Děkuji všem za tuto podporu a věřím, že v závěru projektů budou jen šťastné a spokojené děti,“ uvedla radní Ústeckého kraje pro oblast školství, mládeže a sportu Jindra Zalabáková.

Bertíci pomáhají dětem žít jako jejich vrstevníci
V každém ze čtyř regionů v Ústeckém kraji se na podzim ucházely o přízeň zákazníků dva nejlepší projekty vybrané odborníky. Nadační fond Albert mezi ně na základě hlasování v osmi místních obchodech Albert rozdělil 400 tisíc korun.

Mezi osmičkou podpořených organizací v Ústeckém kraji jsou dětské domovy z České Kamenice, Tuchlova a Ústí nad Labem, výchovné ústavy z Buškovic a Pšova a dále mostecká Charita, litoměřické Centrum pro náhradní rodinnou péči a spolek Květina působící v Dubí.

Mezi nejčastěji podporované projekty patří aktivity usnadňující socializaci dětí ze znevýhodněného prostředí mezi vrstevníky. Pomoc a dlouhodobou spolupráci s Nadačním fondem Albert ocenila Iva Brzobohatá, ředitelka dětského domova v České Kamenici: „Díky štědrým darům můžeme do výchovně vzdělávacího procesu zařadit i finančně náročné pobyty. Naše děti jsou tak plné zážitků, a jsem si jistá, že i o něco veselejší.“ Zlepšení kvality života mladých lidí vyzdvihla také Barbora Bočková, ředitelka spolku Květina: Projekt, který můžeme díky grantu realizovat se zaměřuje na děti potýkající se s obtížemi v oblasti vzdělávání nebo mezilidských vztahů. Naším cílem je poskytnout jim bezpečný prostor pro trávení volného času s podporou odborných pracovníků.

Trojnásobná pomoc v době pandemie
Nejen pandemie koronaviru, ale také náročná složitá společenská situace ukázaly, že Nadační fond Albert dokáže vystoupit vysoko nad rámec své letité komunitní podpory. Loni ve srovnání s rokem 2019 znásobil své dary více než čtyřikrát na hodnotu přes 20 milionů korun a navýšil také počet podpořených organizací. V Ústeckém kraji pomohl Nadační fond Albert během poslední tří let částkou bezmála 2,5 milionu korun. Kromě běžné podpory pomáhal i materiálními dary v podobě dezinfekcí, rukavic, hraček, knížek či školních potřeb.

Bertík pomáhá 2023: Oceněné projekty v regionech Ústeckého kraje:

Dětský domov Ústí nad Labem, Truhlářova – Bavíme se o prázdninách
Volnočasové aktivity formou letních táborů jsou pro děti z dětského domova důležitou součástí jejich integrace mezi vrstevníky z normálních rodin. Děti získávají během prázdnin nové kamarády a prožívají nové zážitky.

Dětský domov Česká Kamenice – Letní tábory pro děti
Hlavním cílem projektu je socializace a individuální rozvoj v období letních prázdnin. Díky podpoře Nadačního fondu Albert mohou děti aktivně a smysluplně trávit svůj volný čas a budovat nová přátelství, která mají potenciál příznivě ovlivnit jejich budoucí život.

Charita Most – Cesta se Zastávkou
Projekt se zabývá problematikou vzdělávání a trávení volného času dětí a mládeže v sociálně vyloučené lokalitě v Duchcově. Chce nabídnout dětem možnost vzdělávat se v nízkoprahovém zařízení Zastávka a tím zlepšit jejich možnosti. Jako motivační prvek slouží vzdělávací výjezdy, které Zastávka pořádá.

Výchovný ústav a středisko výchovné péče Pšov – Pingpongový maratón pro všechny
Sport na zdravém vzduchu je to nejlepší. Rádi by instalovali tři betonové pingpongové stoly s cílem společně trénovat na republikové turnaje nebo si jen tak pro zábavu mezi sebou a s místními užít skvělé dny při pingpongovém maratónu.

Centrum pro náhradní rodinnou péči, Litoměřice – S Albertem pro děti v náhradní rodinné péči
Podpoří 14 dětí z náhradních rodin v jejich zájmech, jako jsou hudební a sportovní kroužky, letní tábory či autoškola. Projektem chtějí alespoň malým dílem přispět k rozvoji schopností a posílení sebedůvěry dětí, které neměly tolik štěstí, aby mohly vyrůstat se svými biologickými rodiči. Věří, že tím posílí jejich šance na uplatnění v dalším životě.

Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola Buškovice – Vzdělání smutky zahání
V rámci střední školy se děti z ústavní péče vzdělávají v jednom z pěti učebních oborů. Ústav se snaží dětem umožňovat zvýšení kvalifikace prostřednictvím různých kurzů, autoškoly či oprávnění pro vysokozdvižný vozík. Mají v plánu pořídit také nové vzdělávací materiály, učebnice, oborné knihy a výukové programy na počítač.

Dětský domov Tuchlov – Tábory a školy v přírodě pro děti
Pro děti z dětského domova chystají účast na jarních, letních a podzimních táborech. Zároveň chtějí, aby se mohly účastnit i výjezdů na školy v přírodě, kde mají možnost trávit volný čas stejně, jako vrstevníci z běžných rodin. Mají dlouhodobě ověřeno, že investice do těchto aktivit se vyplácí.

Květina, z. s., Lahošť – Klub Magnet
Cílem projektu je pomocí volnočasových a vzdělávacích aktivit s využitím metod sociální práce snížit vyloučení dětí ve věku 6–16 let. Tyto děti ohrožuje nejen exkluze, ale také sociálně patologické jevy. Projekt povede k integraci dětí do běžného společenského života a přispěje k humanizaci sociálního prostředí nejen ve městě Dubí.

Barbora Vanko - PR Sustainability & Communities, Albert Česká republika