Slavnost byla zahájena sborovým zpěvem studentské hymny Gaudeamus igitur. Po té promluvili ředitel gymnázia Karel Vacek a primátor města Mostu Jan Paparega.

Sál zcela zaplnili rodiče, studenti, jejich další rodinní příslušníci a členové profesorského sboru. Slavnostní chvíle jim zpříjemnily další dvě skladby v podání pěveckého sboru gymnázia a také vtipný proslov studenta Adama Nováka, který promluvil za své vrstevníky. Poté byla studentkám a studentům, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku, slavnostně předána vysvědčení. (vn)