Proč je vzdělávání na Litvínovsku lepší než v okolí? Na tuto otázku se pokusilo odpovědět setkání ředitelů škol, zástupců MAP Litvínov, města Litvínova Ústeckého kraje při dvouhodinové prezentaci výsledků celorepublikového šetření prestižní výzkumné společnosti PAQ Research v oblasti vzdělávání, a následné diskusi.

Výstupy šetření ukázaly, že Litvínovsko při podobné regionální sociálně ekonomické zátěži, vykazuje lepší výsledky v oblasti vzdělávání než sousední oblasti, a než by se dalo vzhledem k sociálním problémům očekávat.

Debata, která se v únoru uskutečnila v rámci místního akčního plánování pro ORP Litvínov, ukázala, že za úspěchem a překonáváním bariér stojí především neformální spolupráce Odboru sociálních věcí a školství města Litvínov se školami, ale také s Úřadem práce ČR, neziskovými organizacemi nebo odborníky, kteří na školách působí.

„Neformální spolupráce otevírá ochotu při spolupráci formální, a to se projevuje právě při aktivizaci všech aktérů, kteří komunikují, jak intervenovat v rodinách cíleněa s důrazem na co nejefektivnější pomoc, která se posléze odráží v lepší docházce dětí do školy nebo ve školním prospěchu. Například velmi oblíbené jsou porady za pochodu, které realizujeme formou výletů do okolí s řediteli škol,“ sdělila vedoucí odboru Veronika Knoblochová.

V regionu se také pravidelně setkávají pracovní skupiny v rámci místního akčního plánování, metodici prevence nebo další odborné pozice, které vzájemně koordinují svou činnost a pracují na odstraňování bariér v oblasti vzdělávání. „Přitom překážek je velmi mnoho zejména v případě sociálně slabých rodin, které čelí exekucím, nedostatečným bytovým podmínkám nebo nutnosti často migrovat. To se pak projevuje na výsledcích dětí v celém systému školství. Nejvážnějším projevem jsou předčasné odchody ze škol, které jsou charakteristické pro celý region Ústeckého kraje,“ poznamenala Knoblochová.

„Jsme moc rádi, že k úspěchům přispívá už tradičně i Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Řekla bych,že všichni aktéři jako jsou školy, město nebo neziskové organizace spolupracují jako dobrý tým a tím se posouváme stále dál,“ sdělila projektová manažerka Kamila Rejčová. Dodala, že výstupy šetření budou zohledněny při přípravě dalšího projektového období.

Veškeré aktivity jsou realizovány v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání III pro ORP Litvínov.

Lucie Haidová, projektová manažerka