Jubileum si budou připomínat po celý školní rok řadou akcí, jež by měly vyvrcholit právě slavnostním otevřením původně tradičního kruhového obydlí kočovných kmenů z oblastí centrální Asie a Středního východu.

„Náš nápad s jurtou jako venkovním magickým prostorem přišel spontánně při diskusích o tom, jak dobře učit. Proč máme společně učit jen ve třídách? Proč mají děti sedět jen v lavicích? Bylo by skvělé získávat dovednosti, hodnoty a postoje k celoživotnímu učení v prostoru, který má své kouzlo a jedinečnou atmosféru,“ vysvětlil zrod myšlenky pořídit jurtu ředitel školy Pavel Škramlík.

Upozornil, že jurta umístěná ve školní zahradě bude sloužit nejen dětem a učitelům k výuce a hrám, ale také rodičům žáků a celé komunitě, a to po celý rok. „Počítáme s pořádáním nejrůzněji zaměřených akcí, ať už vzdělávacích, kulturních, společenských, sportovních, zábavních. Jurta může sloužit například i jako centrum setkávání našich absolventů,“ vyjmenoval ředitel.

Věří zároveň, že idea jurty osloví rodiče žáků, přátele školy i všechny příznivce vstřícného přístupu ke vzdělávání, které spojuje snaha pokusit se vytvořit zázemí, v němž se všichni budou cítit příjemně, mile a bezpečně. „Bohužel, nic není zadarmo. Vybudování jurty se neobejde bez výrazné finanční podpory, bez donátorů nejsme schopni projekt uvést v život. Obracíme se proto na všechny, kteří se myšlenkou jurty nadchnou stejně jako my a pomohou nám náš sen uskutečnit. Každý, kdo přispěje jakoukoli částkou, obdrží od nás jako poděkování zajímavý dárek,“ doplnil Pavel Škramlík.

Kampaň na pořízení jurty potrvá do poloviny října, za tu dobu je třeba shromáždit zhruba 600 tisíc korun. „Pokud se to podaří, budeme nevýslovně šťastni. Pokud ne, také dobře. Ale jsme optimisty. Věříme, že jurta je krokem správným směrem,“ dodal ředitel.

Více informací ke sbírce a podpoře zájemci najdou na Hit Hit. ZDE

Jan Foukal