K akcím, které zaznamenaly nejvyšší počet návštěvníků a zájem publika, bezesporu patří autorské čtení Petra Fejka: Jak se dělá zoo, nebo ilustrátorské show Adolfa Dudka. A připomeňme také oblíbené LiStOvÁnÍ, tentokrát s názvem Třešně v Rumu v podání herečky Petry Bučkové. Mezi stálice, co se dlouhodobé oblíbenosti týče, lze zařadit burzu knih, s níž se knihovníci zapo-jili také do velkých městských akcí, např. Svatomichaelských slavností.

Knihovna nabízí přes 74 000 knih, audioknih, časopisů a deskových her, navíc i výpůjčky e-knih, přičemž nových přírůstků bylo v r. 2023 více než 2 700 a celkový počet výpůjček dosáhl téměř 88 000. Především ale její knihovníci dlouhodobě usilují o vytvoření zázemí a jakési oázy klidu pro návštěvníky bez ohledu na věk.

Dětská herna a program tematických dnů přilákal více než 3 000 malých návštěvníků, kteří se učili s moderní technikou, procházeli barvitými příběhy za pomoci knih a her podporujících fantazii, vyráběli všechno možné, učili se nové deskové hry, anebo jen tak odpočívali v bezpečném prostředí. Děti si také mohly užít Pravidelná páteční předčítání, Čtenářský klub nebo setkání v rámci projektu S knížkou do života.

Díky dotaci Ministerstva kultury se v dalším ročníku Univerzity volného času pro seniory uskutečnilo 29 přednášek a 4 poznávací exkurze. Seniorský klub knihovny se hezky rozvíjel, cestovali jsme v čase, po mapách i v reálném světě a pečovali o vzájemné dobré vztahy členů Univerzity. Město Litvínov také štědře podpořilo mezigenerační výlet do liberecké iQLandie, do které se vy-pravil zcela plný autobus seniorů a dětí. Za výraznou zmínku stojí i úspěšné absolutorium 9 studentek dlouholetých oborů Virtuální univerzity třetího věku. Knihovna pečuje o seniory komplexně a v loňském roce prohloubila spolupráci s Krušnohorskou poliklinikou formou pravidel-ného čtení v Domově Naděje.

Důležitou rolí knihovny jsou i lekce pro mateřské, základní a střední školy, kterých se uskutečnilo přes 290 pro více než 5 000 žáků a studentů. Lekce často navazují na knihy a maturitní četbu, ale nevyhýbají se ani tak těžkým tématům, jako je kyberšikana, mediální gramotnost, jinakost nebo udržitelnost. Zároveň se knihovníkům podařilo rozšiřovat metodiku své práce do dalších knihoven a škol. V rámci litvínovských škol byla organizována Setkání nad knihami, na kterých byla pedagogům představena forma práce s dítětem a knihou: dílna čtení. Podobně litvínovští knihovníci inspirovali lektory z jiných knihoven ukázkami lekcí pro základní školy i středoškoláky.

Knihovna se také zapojila do komunitních aktivit formou založení komunitní zahrádky. Její první ročník byl podpořen nadací Kaufland a nesl se v duchu budování záhonků, přednášek pro laiky i sousedského grilování.

„Jsme si velmi dobře vědomi, že žádný z úspěchů, ani věrnost našich čtenářů nejsou samozřejmé. Máme nadšené knihovníky, kteří nehodlají usnout na vavřínech. I v letošním roce se budeme nadále snažit poskytovat kvalitní služby i kulturní a vzdělávací program, který bude naše čtenáře bavit, rozvíjet i inspirovat, “ shrnula s úsměvem ředitelka knihovny, Mgr. Marcela Gűttnerová.

Bc. Silvie Knolová, Městská knihovna Litvínov

Tohle vám možná uniklo: Důležitý státní úřad se přesune do centra Mostu dřív než městská knihovna

Zdroj: Martin Vokurka