S novou grafikou a více penězi na projekty veřejnosti vstoupí město Most do třetího ročníku participativního rozpočtu, který je známý pod názvem Hejbni Mostem. Mostečané budou moci od února do konce března podávat návrhy na projekty na vylepšení města. V květnu potom svým hlasováním opět veřejnost rozhodne o tom, které z projektů budou uvedeny do života. Vyhlášení se předpokládá již v červnu. Mostečané i úředníci nasbírali s participativním rozpočtem zkušenosti v předchozích dvou letech, a i proto je letos celý proces o jeden měsíc kratší.

Participativní rozpočtování umožňuje aktivně vstoupit veřejnosti do rozhodování o novinkách ve svém městě. Jsou to právě obyvatelé města, kteří mohou radnici navrhovat rozmanité projekty, o nichž se domnívají, že ve městě scházejí či by dokázaly rozšířit nabídku aktivit. Celý proces je rozdělen do čtyř kroků – podávání návrhů (ty podává veřejnost), kontrola – posuzování návrhů, zda jsou v souladu s pravidly a jsou realizovatelné (provádí město, resp. komise), hlasování (veřejnost vybírá z realizovatelných návrhů ty nejlepší a hlasuje pro ně, může však i udělovat záporné body projektům, které považuje za nevhodné k realizaci) a samotná realizace projektů (financuje město a realizují dodavatelé).

Oproti předcházejícím dvěma ročníkům je letos navýšen finanční budget na realizaci Hejbni Mostem o 500 tisíc korun. Celkem se tedy budou realizovat projekty až do výše 2,5 milionu korun. Navýšený půlmilion je určen na návrhy seniorů, kteří jsou obyvateli zařízení Městské správy sociálních služeb v Mostě. K tomuto kroku – navýšení rozpočtu a rozdělení částky vyčleněné na participativní rozpočet na dvě části – vedla město loňská zkušenost, kdy se do Hejbni Mostem zapojilo překvapivě hodně obyvatel penzionů a domovů pro seniory, kteří tak dokázali, že jim záleží na svém městě a že si i ve vyšším věku dovedou poradit s výpočetní technikou a sociálními sítěmi.

Pro třetí ročník mosteckého participativního rozpočtu bylo vyčleněno 2,5 milionu korun s tím, že 2 miliony jsou určeny na realizaci návrhů Mostečanů starších 15 let nebo právnických osob se sídlem v Mostě a 0,5 milionu pro návrhy seniorů trvale žijících v zařízeních příspěvkové organizace Městská správa sociálních služeb (dále MSSS). Každý navrhovatel může podat neomezený počet návrhů, platí ovšem, že finanční náročnost žádného z projektu nesmí překročit částku 0,5 milionu Kč včetně DPH v případě seniorů MSSS a 1 milion Kč včetně DPH v případě ostatních navrhovatelů. Projekty s vyšší odhadovou částkou nákladů budou vyřazeny a nebudou postoupeny k hlasování veřejnosti. Projekt musí být navržen tak, aby se dal uskutečnit na veřejném prostoru, tedy na pozemku nebo v budově ve vlastnictví města Mostu. V případě projektů pro seniory se může jednat i o takzvané měkké projekty, jako jsou například vzdělávací workshopy, canisterapie apod. Projekty nerealizovatelné nebo nesplňující podmínky či podané po termínu budou vyřazeny a veřejnost o nich tedy nebude hlasovat.

Projekty je třeba podat prostřednictvím webového formuláře umístěného na internetových stránkách www.hejbnimostem.cz (formulář bude aktivní od 1. února do 31. března), kde navrhovatel vyplní své kontaktní údaje, odhadovanou výši rozpočtu projektu, místo realizace projektu a zdůvodní záměr, cíl projektu). Kdo nemá možnost vyplnit dotazník on-line, může po předchozí telefonické nebo mailové domluvě navštívit koordinátora projektu na magistrátu, který s navrhovatelem dotazník vyplní. V dubnu bude porota složená z odborníků hodnotit projekty a ty, které budou odpovídat podmínkám, budou postoupeny do dalšího kola, kterým je hlasování veřejnosti. Bude to tedy opět veřejnost, která svým hlasováním rozhodne o vítězných projektech. A ty budou realizovány.

V prvním ročníku Hejbni Mostem v roce 2020 získaly nejvíce hlasů Mostečanů, a proto byly uvedeny do života, projekty zastínění pískovišť v mateřinkách, dětské atrakce ve Vtelně a takzvaná Bosonožka na Resslu. V uvedeném roce bylo podáno 44 projektů, z nichž komise doporučila k hlasování 23 návrhů. Vloni bylo podáno návrhů méně, a to 28, ale více z nich již odpovídalo pravidlům, takže veřejnost nakonec hlasovala o 22 návrzích. Nejvíce hlasů získalo rozšíření plážových hřišť na Benediktu, interaktivní tabule do klubovny seniorů v Astře a altán s lavicemi v areálu penzionu Ke Koupališti. Autoři vítězných návrhů se letos objeví i na plakátech propagujících participativní rozpočet Hejbni Mostem nejen na internetu, ale také na zastávkách MHD v Mostě. (sed)