Návštěvníci si mohli vyzkoušet pečení vánočního cukroví v šamotové peci, prozkoumat lesenské peklo, lesenský betlém a načerpat vánoční atmosféru, vyrobit si zajímavé výrobky, podívat na vánoční pohádku. Obzvláště povedené byly adventní koncerty, které zajišťoval sbor Korálek, Hlahol a Krušnohor. Návštěvníci si mohli poslechnout známé i neznámé koledy a společně si i zazpívat.

Prostor pekla byl doplněn ohřívačem, který dotvořil pekelnou atmosféru a oteplil prostor v místnosti. Jsme rádi, že jsme mohli zrealizovat projekt pro veřejnost, který podporuje tradiční oslavu Vánoc v rodinách a setkávání lidí. Stovky účastníků se mohlo naladit na vánoční atmosféru. Děkujeme MAS Západní Krušnohoří a Ústeckému kraji za finanční podporu

Dana Tarantová - Informační centrum Lesenská pláň