Dvacítka jich byla umístěna podél hlavní pláže a přístupového chodníku k pláži. Lavičky přivítají nejen senioři, ale například i rodiče s malými dětmi. Rovněž zde byly instalovány odpadkové koše na směsný odpad a plasty. Ty lidé najdou na 36 stanovištích.

Statutární město Most